Projekti CBHE

Projekt per ndertim kapacitetesh ne IAL

Programi Erasmus + Thirrje për Propozime 2017 – EAC / A03 / 2016
KA2: Bashkëpunim për inovacionin dhe shkëmbimin e praktikave të mira.
Erasmus+ – Key Action 2 – Capacity Building in the field of higher education
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)
ngritja e kapaciteteve në fushën e arsimit të lartë synon të mbështesë modernizimin, aksesin dhe ndërkombëtarizimin e arsimit të lartë. Ky veprim kontribuon në zhvillimin e qëndrueshëm dhe përfshirës social-ekonomik në vendet e synuara dhe duhet të sigurojë objektivat dhe parimet e zhvillimit dhe të veprimeve të jashtme të BE-së, duke përfshirë pronësinë kombëtare, kohezionin social, barazinë, balancin e duhur gjeografik dhe diversitetin.

Objektivat Specifike

  1. Krijimi i një strategjie të re të trajnimit të mësuesve për një cilësi të lartë të procesit të kualifikimit të mësimdhënësve gjatë gjithë jetës sipas nevojave të mësuesve.
  2. Krijimi i ekspertizës së re dhe standardi i trajnimit të mësuesve në universitetet shqiptare nëpërmjet organizimit të seminareve në universitetet shqiptare dhe vizitave trajnuese në universitetet evropiane.
  3. Krijimi i qendrave të specializuara të trajnimit të mësuesve sipas nevojave të MASH.
  4. Zhvillimi i programeve të kurseve të trajnimit për nivele të ndryshme të arsimit në metodologjitë shkencore, çështjet pedagogjike, etikën dhe përdorimin e TIK në mësim.
  5. Aplikimi për kredi në 16 kurse trajnimi me 2 kredi secila dhe zbulimi i pajisjeve për të mbështetur procesin e trajnimit.
  6. Zhvillimi i strukturave digjitale (video projektorë, laboratore interaktive, bordi i zgjuar, laptopë, etj.) Në universitetet shqiptare që mbështesin procesin e trajnimit për kualifikimin e mësuesve dhe mësimin e tyre gjatë gjithë jetës.

Qëllimi i kësaj WP është që të ketë një analizë të thellë të të nxënit gjatë gjithë jetës nevojat për trajnim të mësuesve nga këndvështrime të ndryshme: MASH, universitetet, mësuesit shoqatat, përfaqësuesit e shkollave etj.

Organizimi kryesor: Universiteti i Elbasanit, shkurt 2018 detyrat:

– Hartimi i një raporti mbi nevojat për një sistem të AAP për mësuesit nga MASH.

– Hartimi i një raporti mbi nevojat për trajnim të mësuesve të TNA nga secili universitet.

Nje eksperience e jashtezakoneshme ne Leon
Leon eshte nje qytet i vogel ne zemer te Spanjes. Aty ka nisur zanafilla e pare e takimeve per projketin TEAVET. Nje udhetim i kendeshem nga Shqiperia deri ne Spanje. Miq te rinj nga Austria dhe universitet e tjera Shqipetare
Ju mirepresim ne Elbasan
Ne jemi universiteti i pare Shqipetar i zgjedhur si lider per paketen e pare te punes WP1. Eshte nje kenaqesi per ne tju mirepresim ne qytetin tone, i cili eshte i zgjedhur si nje nga liderat me te medhenj per traditen e edukimit ne Shqiperi

Partneret tane